Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации и спортни клубове, за трета поредна година организира Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция, за периода 21 юни до 30 юли 2021 г., като включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм и други занимания по интереси. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години.

Спортните, образователни и други дейности, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на министъра на здравеопазване, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.


ЛЯТО В МУЗЕЯ – 2021 г.

Регионален исторически музей – София организира Образователна програма "Лято в Музея" – 2021 г.

        


 


ПРОГРАМА "ВАКАНЦИЯ" – лято 2020 г.
 

Ваканционни форми и инициативи през лято 2020 г.

 ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ  (15.06.2020 – 15.07.2020 г.)
 
Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район "Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село" Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци" Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел" Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''

 


 

Ваканционни форми и инициативи през лято 2019 г.


Програма "Ваканция" –  лято 2019 г. – безплатни занимания със свободен достъп за деца и ученици от гр. София (03.06. – 12.07.2019 г.)


За първи път началото на Програма „Ваканция“ ще бъде поставено с откриването на Детска олимпиада „Баба и внуче“. Виновниците за нейното реализиране са петте спортни клуба за „Здраве и активно дълголетие“: СК „Изток“, СК „Люлин 2015“, СК „Здраве – "Младост“, СК „Здравец – "Красно село“ и СК „Здраве и дълголетие – "Симеоново“, на територията на София и чаровните отбори на малчуганите от столични детски градини.

Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ инициира реализирането на проекта и в рамките на един месец децата преминаха въвеждащ обучителен курс по нетрадиционния за България спорт – петанк. В ролята на обучители, с много желание и положително отношение, влязоха представители на спортните клубове, а именно нашите можещи и знаещи баби.

Освен че в периода на обучителния процес бе скъсена дистанцията между поколенията, с увереност и желание за победа отборите ще демонстрират наученото и ще премерят сили, съревновавайки се и в щафетни игри, с елементи на баскетбол и футбол.

Детската олимпиада ще се проведе на 3 юни 2019 г. – „Спортна София – 2000“ в Комплекс Зона Б-5, парк „Възраждане“ от 08:30 ч. до 12:00 ч.

На награждаването ще присъстват:

- доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

- кметове на РА

- директори на детски градини.

 

ПРОГРАМА ''ВАКАНЦИЯ – 2019''

 


Писмо до кметове на райони
 

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ
15.07.2018 – 31.08.2018 г.
Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район 'Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село" Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци" Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел" Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''

 

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ
15.06.2018 – 15.07.2018 г.
Район "Банкя" Район "Искър" Район "Младост" Район "Подуяне"
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район "Надежда" Район "Сердика"
Район ''Връбница'' Район ''Красно село" Район ''Нови Искър'' Район "Слатина"
Район "Възраждане" Район "Кремиковци" Район ''Оборище'' Район "Средец"
Район ''Изгрев'' Район "Лозенец" Район "Овча купел" Район ''Студентски''
Район "Илинден" Район "Люлин" Район "Панчарево" Район ''Триадица''
"Спортна школа – София" "ЦПЛР"    

 ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ – 2017 г.
 
Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район 'Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село" Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци" Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел" Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''

 

За децата на "Слатина" в парк „Слатинска река” стартира и проект „Лятна спортна академия 2017”

СО, район „Слатина”, организира спортни занимания по проект „Лятна спортна академия 2017”, посветен на физическата активност, детското здраве и здравословния начин на живот и хранене. Спортните дейности са достъпни в продължение на 10 последователни дни. В два поредни дни стадион "Академик", които се намира в близост до зала „Фестивална”, предоставя игрищата на спортния комплекс за децата на район „Слатина”. От 26 юни децата и учениците могат да посетят безплатно плувен басейн Клуб Camay Beach – ул. „Слатинска" № 7.

На 3 и 4 юли се организира екскурзия до конната база край гр. Банкя и на гребната база „Панчарево”.

Проект „Лятна спортна академия 2017” в район „Слатина” се осъществява по Общинската програма и в изпълнение на Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорт в програмния период 2016 – 2020 година в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 година”.

Събитията се организират с подкрепата на СО – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”.