Програма "Ваканция" за деца и ученици от 6 до 18 години


 


1. Спортни занимания и занимания  по интереси на открито със свободен достъп за периода 21 юни – 30 юли 2021 – Спортен комплекс "Спортна София 2000" ЕАД, парк "Възраждане" и парк "Борисова градина"

2. Спортни занимания  със свободен достъп – ВОЛЕЙБОЛ и БАСКЕТБОЛ – за периода 21 юни – 30 юли 2021 г. – Спортна зала "Триадица", район "Триадица"

3. Спортни занимания със свободен достъп – ПЛУВАНЕ – за периода 21 юни – 30 юли 2021 г.

4. Спортни занимания в район "КРЕМИКОВЦИ" за периода 01 – 30 юли 2021 г.

5. Лечебна – лечебна изправителна гимнастика за деца в район "Люлин" и район "Младост" за периода 21 юни – 30 юли 2021 г.

6. Туризъм (организирани туристически маршрути) – да опознаем планината и своите възможности

7. Спортни занимания със свободен достъп – Волейбол, Тенис на маса, Тенис на корт и Хандбал

8. Занимания по интереси – Център за подкрепа на личностно развитие – ЦИКО

9. Обучение по Безопасност на движението, Приложно колоездене и Първа долекарска помощ