Адрес за кореспонденция:

Столична община
ул."Московска" № 33
София 1000

 

Адреси на Столичната общинска администрация

Районни администрации
 

Уважаеми посетители на Електронния портал на София,

Ако желаете да подадете сигнал от неспешен характер за нередност или проблем на територията на Столична община – моля кликнете на Контактен център .

Ако желаете да зададете въпрос към председателя и комисиите към Столичен общински съвет или към кмета на Столична община и неговия екип, да подадете писмо, предложение, жалба или сигнал за корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност на служител - моля кликнете на Контактен център.

Ако желаете да получите достъп до обществена информация, създадена или съхранявана в Столична община – моля кликнете на Достъп до обществена информация.

Основни телефони за връзка с централната администрация

Контактен център
0700 17 310
02 9377 303
(денонощно)
За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с дейността на Столична община (СО)
Столичен инспекторат
02 987 55 55
(денонощно)
За сигнали, свързани с чистотата, замърсяване от строителство, външна реклама, търговия на открито, паркиране, кучета и др.
Приемна
02 9377 582
(9.00-17.30)
За записване за среща с кмета на СО, председателя на Столичния общински съвет, заместник-кметовете, секретаря на СО и дирекция "Правно-нормативно обслужване"


Работното време на центъра за информация и услуги на Столичната общинска администрация на ул. Московска № 33 е от 7:30 до 19:30 часа.

Контакти с кабинети на заместник-кметовете на Столична община

заместник-кмет по направление "Законност, координация и контрол" Ралица Стоянова 02 9377 303
секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация" Светозар Ерменков 02 9377 302
заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" Дончо Барбалов 02 9377 229
заместник-кмет по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина 02 9377 206
заместник-кмет по направление "Транспорт и транспортни комуникации" Евгени Крусев 02 9377 240
заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване"  Йоана Христова 02 9377 351
заместник-кмет по направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" Албена Атанасова 02 9377 214
врид заместник-кмет по направление "Столично общинско здравеопазване" Дончо Барбалов 02 904 1441
заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" доц. д-р Тодор Чобанов 02 9377 466
главен архитект на гр. София и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство" арх. Здравко Здравков 02 9238 310

 

Общински предприятия