Географска характеристика
София е разположена в Софийското поле с надморска височина около 550 метра на територия от 1,311 кв. км ...

Административно-териториално устройство
Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града (София, Банкя, Бухово и Нови Искър) и 34 села. ...

София. Историческа справка
Възникнал около горещ минерален извор, на кръстовището на изключително важни пътища, свързващи Западна Европа с Мала Азия и Близкия Изток, и Балтийско с Егейско море, града София е видял и помни много. ...

Герб на София
Тогава кмет на града бе г. Хр. Попов. Набързо той повика г. Мърквичка, директор на Рисувалното училище, г. Добруски, директор на Народния музей, и мен. Събрахме материал в свързка с историята на града ...

Кметове на Столична община
За 138-годишния период от Освобождението до днес Софийската община е ръководена от 54-ма кметове ...

Дати и факти
Лъвов и Орлов мост, Първата обществена градина в София, Жълтите павета, Първите софийски трамваи, Докторският паметник, Софийският университет, Църквата "Света София" ...