ПРИКЛЮЧИЛИ  ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007 – 2013

Оползотворяване на добавената стойност на водата за местно и регионално развитие – Aqua-add

29.01.2018

Комплексни предизвикателства, иновативни градове – CCIC

29.01.2018

Поощряване използването на екологично чисти и енергоефективни превозни средства – Clean Fleets

29.01.2018

Социална мрежа за сближаване – CoNet

29.01.2018

Стратегии за рационално рехабилитиране на сгради чрез възобновяеми енергийни източници – Crrescendo

29.01.2018

Инспирирани от дизайна иновации за активен живот на възрастните хора – DAA

29.01.2018

Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа – EnVision 2020

29.01.2018

Еуфония 2009 – Струнни музикални инструменти – EUFONIA

29.01.2018

Мрежа от обсерватории към местните власти за активно (социално) включване на гражданите

29.01.2018

Превенция и подготовка при кризи, породени от природни бедствия – GOES

29.01.2018

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 35 резултата.