Поощряване на устойчивата градска мобилност - SUM Project

Цел на проекта:
Да се насърчи прилагането на местни и регионални политики за устойчива градска мобилност, като се сведат до минимум три сериозни проблема: CO2-емисиите, причиняващи парников ефект, енергийната зависимост, която ни поставя в ситуация на висока икономическа и политическа нестабилност, както и замърсяването на градовете, което води до сериозни последствия за здравето и качеството на живот на гражданите.

Кратко описание:
Проект SUM е насочен към насърчаване на постепенната замяна на традиционните превозни средства с електрически и други екологично чисти видове транспорт и на развитието на градския транспорт като универсален и конкурентен. Партньорите участват в разработването и въвеждането на обща европейска стратегия, насочена към укрепване на устойчивата мобилност.

По проекта са постигнати следните резултати:
•  Изготвено е проучване на състоянието в сектора с цел осигуряване на актуална информация за регионалните практики за устойчива градска мобилност;
•  Извършен е обмен на опит между партниращите организации и трансфер на добри европейски практики в сферата на устойчивата мобилност;
•  Участие в тематични семинари за насърчаване на обмена на знания и съвместно обсъждане на идентифицираните практики и разпространение на добрия европейски опит;
•  Набелязани са мерки на местно ниво за преминаване към екологосъобразен транспорт и е актуализиран Планът за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община;
•  Извършено е популяризиране и демонстриране на действия, стимулиращи използването на електрически и други екологично чисти видове транспорт.
•  Проведени са регионални и финална конференция за разпространение на резултатите от проекта.

Партньори:
Водещ партньор по проекта е Община Виго (Испания). В проектния консорциум участват още: Регионална агенция за управление на енергията - регион Мурсия (Испания), Регионална агенция за енергетика и околна среда в Алгарве (Португалия), Община Месина (Италия), Община Реджо Емилия (Италия), Градският съвет на Рига (Латвия), град Катовице (Полша),  Община Враца (България), Столична община (България), Регионална енергийна агенция Пазарджик (България), Общинският съвет на гр. Амиен (Франция),  Асоциация на местните власти Сконе (Швеция), Агенцията по енергетика за Югоизточна Швеция (Швеция), Съвета на графство Есекс (Великобритания), община Загреб (Хърватска), Столична община (България). 

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2012 г. – септември 2014 г.

WEBSITE: www.sumproject.eu/
РЪКОВОДСТВО за добри практики - на английски език
ФЛАЙЕР

30.01.2018