Трансфер на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS Transfer

Цел на проекта:
Основната цел на проекта е обмен на придобитите знания и умения в рамките на осъществения по програма INTERREG IIIC проект PIMMS (Партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността), разпространяването им в партньорската мрежа и прилагането им на практика чрез реализация на пилотни проекти за повишаване ефективността на движение и  интелигентно управление на трафика.

Кратко описание:
Проект PIMMS Transfer стимулира развитието на устойчив градски транспорт и подобряването на жизнената среда в 15-те партньорски града, чрез постигане на: по-малко задръстване в градовете, намалени CO2 емисии, подобрено здравословно състояние, благосъстояние, продуктивност на работното място и дълголетие, намаляване на разходите за борба със сърдечните болести и затлъстяването поради застоялост, намаляване изграждането на скъпоструваща нова инфраструктура чрез използване на съществуващия капацитет, разработване на база данни от най-добрите практики в управлението на мобилността, за да се улесни трансфера на знание.

Партньори:
Грац (Австрия), Стокхолм (Швеция), Тревизо (Италия), Алмада (Португалия), Франкфурт (Германия), Серес (Гърция), Братислава (Словакия), Клайпеда (Латвия), Марибор (Словения), Ларнака (Кипър), Гданск (Полша), София (България), Тимишоара (Румъния), Университетът Еразмус, Ротердам. Водещ партньор е Лондон (Великобритания)

Източник на финансиране:  
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREGIVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2008 – декември 2011 г.

WEBSITE: http://www..pimms-transfer-eu.org

29.01.2018