Среща на културите между редовете - Meeting Cultures between the Lines

Цел на проекта:
Основна цел на Проекта е свързването на културите на Европа и арабските страни, насърчаването и споделянето на общи културни ценности чрез литературата и превода за свят без предразсъдъци и култура без граници.

Кратко описание:
Мобилността на младите хора, насърчаването и споделянето на общи културни ценности, свързването на Европа и средиземноморските страни чрез литературата е главна идея на проекта „Среща на културите между редовете”. В рамките на проекта е постигнато по-добро разбиране между европейските и арабските култури, използвайки превода като универсален ключ към диалог, толерантност и общо съжителство. Положителен ефект от изпълнението му е разширяването на сътрудничеството на хора на изкуството от Европа и Палестина, като се поощрява транснационалната мобилност на писатели, преводачи, млади хора от двата континента. Чрез проекта се провокира съзнанието на младите хора с различно вероизповедание, етнос, език от европейските и арабските страни към междукултурен диалог, взаимно разбирателство, търсене на общи ценности.
В проекта бяха включени 1300 студенти, 15000 ученици на възраст от 13 до 17 години, 600 учители, университетски преподаватели, преводачи и др. Проектът беше представен на кръгла маса на Министерство на културата и Контактната културна точка за успешните проекти с българско участие по програма на ЕК „Култура 2007-2013”.

Партньори:
Международен център на писателите и преводачите - Родос, Гърция; Столична градска библиотека – София; Културен център „Огарит”, Палестина; Фондация за култура и поезия „Мирча Данеску”, Румъния; Община Акантфу, Ларнака, Кипър.

Източник на финансиране: 
Програма „Култура 2007 – 2013 г.“ на Европейския съюз

Период на изпълнение:
януари – декември  2011 г.

29.01.2018