Еуфония 2009 – Струнни музикални инструменти – EUFONIA

Цел на проекта:
Запазване на европейските музикални традиции, възраждане и популяризиране на лютиерството, обучение на млади майстори лютиери.

Кратко описание:
Проектът е своеобразен начин Европа да декларира своя ангажимент към съхранението на музикалното културно наследство. Той обединява изпълнители, музиканти, творци на визуалното изкуство и научни работници в областта на музиката, насърчава лютиерите да използват многообразието на музикалните инструменти за запазване на музикалната традиция в бъдещето. Изпълнението на класически и новосъздадени музикални пиеси от младежки оркестри и от учащи в училищата по изкуствата с използването на инструментите, създадени по този проект, позволява на широката публика да оцени приноса на инструмента към изпълнението.
Проектът включва учредяване на първия паневропейски конкурс за лютиери (професионалисти и учащи), организиране на концерти с отличените с награди инструменти в редица столици на ЕС и създаване на учебен център за обучение и научни изследвания в областта на изработването на струнни музикални инструменти и реставрацията им. Центърът подпомага извършването на обмен на практики и учащи се, дискусии сред създателите и изпълнителите на реставрирани струнни инструменти. Посредством осъществяване на стажове се дава възможност за професионална кариера на групи в неравностойно положение в обществото.
По проекта бяха заложени концерти в гр. Букурещ и гр. София, организиране на семинари в Регин (Румъния) и Казанлък (България), обновяване на Интернет страницата на проекта, организиране на лятно училище за обучение на лютиери в Гюргево (Румъния) и Русе (България).

Партньори:
Водещ партньор: Столична община.
Партньори: Espace Formation PME, Белгия и Fundatia Art Production, Румъния.
Асоциирани партньори, подизпълнители: Ориндж фактъри, НМУ „Л. Пипков” – София, Актив Паблик Афеърс, MW Logistica OOD, MW Logistica OOD, Никола Апостолов, Нике – Ставри Калинов, Фондация „Блага-Беатрис Елиезер”

Източник на финансиране: 
Програма „Култура 2007 – 2013“ на Европейския съюз

Период на изпълнение:
юни 2009 – декември 2010 г.
29.01.2018