Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище - PREVENT

Цел на проекта:  
Изпълнението на проекта поставя акцент върху развитието на европейски мрежи за сътрудничество при осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище.

Кратко описание:
Проектът предлага иновативен подход за превенция на отпадането в ранна училищна възраст от училище, с активното участие на родителите. Партньорите обединяват своите знания и усилия в изграждането на модел и механизъм, в който местната власт създава условия за образователни политики, правила и програми за сътрудничество между всички заинтересовани страни. Всеки от градовете партньори разработи свой Местен план за действие в съответствие с общинската политика за превенция на ранното отпадане на децата от училище.Столична община предложи модел за превенция на отпадането, в съответствие с образователната стратегия на Столична община и натрупаният опит в рамките на проекта. Информация за проекта можете да намерите на адрес: http://urbact.eu/prevent

В резултат от изпълнението на проекта са създадени следните публикации:  
    1. ДОКЛАД С ПРЕПОРЪКИ за превенция на отпадането чрез включване на родителите – BG и ENG 
    2. НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИENG
    3. ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ ЗА РОДИТЕЛИBG и ENG
    4. ВИДЕОКЛИП за проект ПРЕВЕНТ – на български и на английски език (http://youtu.be/6u7MHRcorZs)

Партньори:
градовете Нант (Франция), София (България), Антверпен (Белгия), Хихон (Испания), Стокхолм (Швеция), Мюнхен (Германия), Хага (Холандия), Катания (Италия), Усти над Лабем (Чехия) и Талин (Естония).

Програма:
URBACT II на Европейския съюз

Период на изпълнение:
I-ва фаза: май 2012 – октомври 2012 г.
II-ра фаза:  февруари 2013 – април 2015 г.

30.01.2018