Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради - MILD HOME

Цел на проекта:
Основните цели на проекта са разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради, с нулеви емисии на CO2 и с ниска себестойност в страните в Югоизточна Европа; дефиниране, проектиране и предлагане на модели за изграждането на Зелено Еко селище и сгради от типа на MILD HOME (с почти нулева консумация на енергия, ниско разходни, енергийно ефективни); проследяване на ефекта от проектирането на Зелено еко селище и определяне на ползите от наличието на екологични селища в градовете от Югоизточна Европа.

Кратко описание:
Проектът е насочен към проектиране на основната концепция на MILD HOME („интелигентна къща“), разработване на  Ръководство “Как да построим Еко зелено селище на база на MILD HOME в района на Югоизточна Европа”, повишаване на осведомеността за възможностите за инвестиции в MILD HOME, промотиране на пилотни проекти за Еко зелено селище на база на MILD HOME. В рамките на проекта Столична община проведе архитектурен конкурс за най-добър модел за зелено еко селище, състоящо се от сгради MILD HOME, с цел да бъде представена на идеен етап интелигентна и почти нулево-енергийна къща за Зелено Еко селище, инфраструктура и алтернативна мобилност в рамките на селището. В резултат от изпълнението на проекта бе разработе на основна техническа документация с параметри за еко селища в района на Югоизточна Европа и е предложен цялостен модел за създаване на еко селища с MILD HOME сгради и представени документи, с цел утвърждаване на MILD HOME модела. Създадена MILD HOME мрежа от експерти, както и бе разработено ръководство “Как да построим Еко зелено селище на база на MILD HOME в района на Югоизточна Европа”.

Партньори:
Консорциум от дванадесет партньора от седем страни (Италия, Австрия, България, Румъния, Гърция, Сърбия и Унгария) с водещ партньор Съюз на търговските камари - Регион Венето (Италия). Партньори от България са Столична Община, Българска търговско-промишлена палата и  Европейски институт по труда

Програма:
Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013”

Период на изпълнение:
1 октомври 2012 – 30 септември 2014 г.
29.01.2018