Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства – PLUS

Цел на проекта:
Стимулиране на развитието, тестването и употребата на устойчиви осветителни технологии, като за терен на експериментите се ползват публични пространства; Търсене на решения, с които се намалява консумацията на енергия в градовете; Принос за развитието на подобрени и интегрирани стратегии за публично осветление и планове за внедряването им във всеки град-партньор; Повишаване на информираността на политиците за предимствата на устойчивия, иновативен  и базиран на нисковъглеродна политика подход за публичното осветление.

Кратко описание:
Проектът PLUS стартира през октомври 2010 г. и е финансиран от европейската програма INTERREGIVC. Той капитализира най-добрите практики в европейските градове. Целта му е да подпомогне градовете да развият свои осветителни политики и стратегии, за да приложат енергоефективни решения. Асоциация за развитие на София е партньорът, представляващ София по този двугодишен европейски проект.
PLUS не само промотира добри практики и иновационен опит за устойчиво градско осветление, а и намира път за предаване на това знание. PLUS show case e интерактивен инструмент, който събира, представя и разпространява тези добри практики, с цел повишаване чувствителността към тематиката в рамките на и отвъд партньорската група градове по проекта PLUS.

Партньори:
Водещ  партньор - Айндховен (Холандия); Басано дел Грапа (Италия); Бирмингам (Обединено Кралство); Бургос (Испания); Иаси (Румъния); Лайпциг (Германия); Лион (Франция); Ница (Франция); Патрас (Гърция); София (България);Талин (Естония); LUCI (Международна общност за градско осветление)

Източник на финансиране:  
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение:
октомври 2010 – септември 2012 г.

WEBSITE: http://www.interreg4c.eu/projects/project-details/index-project=117-public-lighting-strategies-for-sustainable-urban-spaces&.html

29.01.2018