Ефективно интегриране на устойчиви енергийни политики за постигане на ниско-карбонова икономика - LEAP

Цел на проекта:
Да допринесе за изграждането на капацитет при изпълняване на кампании за промяна поведението и разбирането на гражданите по отношение на енергийната ефективност и екологичните средства за мобилност.

Кратко описание:
Проектът LEAP беше насочен към разработване и прилагане на местни инициативи в „стари” и „нови” страни-членки на ЕС за ефективно въвеждане или утвърждаване и интегриране на устойчиви енергийни политики при планиране и други свързани дейности с цел постигане на ниско-карбонова икономика. В резултат на изпълнението на проекта бе изградено партньорство между местни организации от „нови” и „стари” страни-членки на ЕС с различни нива на придобит опит и нужда от обучение за ефективно изпълнение на план за устойчива енергия и успешен мениджмънт на местно ниво.

Партньори:
Водещи партньор е „Асоциацията за държавно и градско планиране на Великобритания” (TCPA), Великобритания, в партньорство с община Загреб (Хърватска), община Хановер (Германия), община Хаген (Германия), община Каунас (Естония), община Саутхемптън (Великобритания), община Кромуел (Великобритания), община Дъблин(Ирландия), община Марибор (Словения) и Столична община.

Програма:
„Интелигентна енергия – Европа” на Европейския съюз

Период на изпълнение:
май 2011 г. – ноември 2013 г.

WEBSITE: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/leap

29.01.2018