АРХИВ ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ - 2022/2023 година

 

 

АРХИВ – ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ - 2019/2020 година

 

 

АРХИВ – БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

 

 • Бланка – Протокол от проведена Техническа конференция (DOC)
 • Бланка – Индивидуална заявка за участие или отказ от участие от училище (вид спорт, възрастова група и пол) Приложение № 6 към Правилата (DOC)
 • Бланка – Обобщена Заявка за участие от училище (DOC)
 • Бланка – Обобщена Заявка за участие от районна администрация (DOC)
 • Бланка – Предварителен график за провеждане на състезанията по вид спорт (DOC)
 • Бланка – Официален протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
 • Бланка – Справка отчет (статистически данни за брой участници) (XLS)
 • Бланка – Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
 • Бланка – Програма на състезанието с резултати (Приложение № 1 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение № 2 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Финансова справка за направените разходи при организиране и провеждане на Ученически игри (DOC)
 • Бланка – Формуляр за финансов отчет (DOC)
 • Бланка – Списък на отбора по вид спорт, възрастова група и пол за участие в Ученически игри (Приложение № 5) (DOC)
 • Бланка – Образец на електронно писмо от Кмет на район до заместник-кмет на СО – Финансова справка (DOC)

 

АРХИВ – Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели
в Трети (Зонален) и Четвърти (Финален) етап от Ученически игри

 

 1. Обява и процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2018/2019 година 
 2. Писмо до Кмет на район и директор на училище
 3. Процедура
 4. Информация за одобрени за връчване на Еднократна парична награда учители

Финансовите награди ще се изплащат всеки работен ден от 11 до 29 ноември 2019 г. от 14:00 до 16:30 ч. в счетоводството на дирекция „Култура“, пл. "Славейков" № 4, ляв коридор, ет. 4, каб. 405.

Телефон за контакт: 0896 847 451, Надежда Герова, ст. експерт, дирекция ПИСТ.

 

АРХИВ – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ


Първи етап – Районни първенства


Класиране – Първо място по вид спорт, възрастова група и пол за 24 районни администрации –Ученически игри за учебната 2019/2020 година


Втори етап – Областни състезания

ВАЖНО: График на състезанията за 6-те групи за спорт ФУТБОЛ – 2019 г.


Трети (Зонален) етап – Градски първенства по вид спорт за град София


Четвърти (финален) етап – Републикански първенства по вид спорт и възрастова група

 1. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 5. – 7. клас
 2. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 8. – 10. клас
 3. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 11. – 12. клас