Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация Спорт за учащи сe. Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ
БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

 

 • Бланка – Приложение № 6 към Правилата – Индивидуална заявка за участие или отказ от участие от училище (вид спорт, възрастова група и пол) (DOC)
 • Бланка – Заявка за участие от директор на училище по вид спорт, възрастова група и пол.(DOC)
 • Бланка – Обобщена Заявка за участие  от районна администрация (XLS)
 • Бланка – Образец на Протокол от проведена Техническа конференция (DOC)
 • Бланка – График за провеждане на състезанията по вид спорт ( DOC)
 • Бланка – Официален протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
 • Бланка – Справка за участниците в общински състезания от Уч. игри – Прил № 4 към Правила  (XLS)
 • Бланка – Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол за районна администрация (XLS)
 • Бланка – Програма на състезанието с резултати (Приложение № 1 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение № 2 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Финансова справка за необходимите средства за организиране и провеждане на Първи районен етап на Ученически игри (DOC)
 • Бланка –  ОТЧЕТ от районна администрация (DOC)
 • Бланка – Списък на отбора по вид спорт, възрастова група и пол за участие в Ученически игри (Приложение № 5) (DOC)
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Бадминтон
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Баскетбол
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Волейбол
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Тенис на маса
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Хандбал

 

Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели
в Трети (Зонален) и Четвърти (Финален) етап от Ученически игри

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ


Първи етап – Районни първенства


Класиране 
 Втори етап – Областни състезания
 


 

Трети (Зонален) етап – Градски първенства по вид спорт за град София
 


 

Четвърти (Финален) етап – Републикански първенства по вид спорт и възрастова група

 


АРХИВ – УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ