Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация Спорт за учащи сe. Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ
БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

 

 • Бланка – Приложение № 6 към Правилата – Индивидуална заявка за участие или отказ от участие от училище (вид спорт, възрастова група и пол) (DOC)
 • Бланка – Заявка за участие от директор на училище по вид спорт, възрастова група и пол.(DOC)
 • Бланка – Обобщена Заявка за участие  от районна администрация (XLS)
 • Бланка – Образец на Протокол от проведена Техническа конференция (DOC)
 • Бланка – График за провеждане на състезанията по вид спорт ( DOC)
 • Бланка – Официален протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
 • Бланка – Справка за участниците в общински състезания от Уч. игри – Прил № 4 към Правила  (XLS)
 • Бланка – Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол за районна администрация (XLS)
 • Бланка – Програма на състезанието с резултати (Приложение № 1 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение № 2 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Финансова справка за необходимите средства за организиране и провеждане на Първи районен етап на Ученически игри (DOC)
 • Бланка –  ОТЧЕТ от районна администрация (DOC)
 • Бланка – Списък на отбора по вид спорт, възрастова група и пол за участие в Ученически игри (Приложение № 5) (DOC)
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Бадминтон
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Баскетбол
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Волейбол
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Тенис на маса
 • Бланка – Протокол за среща – спорт Хандбал

 

Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели
в Трети (Зонален) и Четвърти (Финален) етап от Ученически игри

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕПърви етап – Районни първенства

Класиране
 
 Район ''Банкя''  Район ''Искър''  Район ''Младост''  Район "Подуяне''
 Район ''Витоша''  Район ''Красна поляна''  Район ''Надежда''  Район ''Сердика''
 Район ''Връбница''  Район ''Красно село"  Район ''Нови Искър''  Район ''Слатина''
 Район ''Възраждане''  Район ''Кремиковци"  Район ''Оборище''  Район ''Средец''
 Район ''Изгрев''  Район ''Лозенец''  Район ''Овча купел"  Район ''Студентски''
 Район ''Илинден''  Район ''Люлин''  Район ''Панчарево''  Район ''Триадица''


Втори етап – Областни състезания
 


 

Трети (Зонален) етап – Градски първенства по вид спорт за град София
 


 

Четвърти (Финален) етап – Републикански първенства по вид спорт и възрастова група

 


АРХИВ – УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ