Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация спорт за учащи сe. Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ

 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ

 

Приложения:

БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ


Бланка – Заявка за участие в УИ ( Индивидуална и обобщена) ( DOC)
Бланка – Предварителен график за провеждане на състезанията по вид спорт ( DOC)
Бланка – Официалаен протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Справка отчет (статистически данни за брой участници) (XLS)
Бланка – Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Програма на състезанието с резултати (Приложение 1 към "Финансова справка") (DOC)
Бланка – Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение 2 към "Финансова справка") (DOC)
Бланка – Финансова справка за направени разходи (DOC)
Бланка – Документ за предсъстезателен медицински преглед (DOC)
Бланка – Докладна записка за командироване на отбор, участник в IV финален етап на Ученическите игри, републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Формуляр за финансов отчет (DOC)
 

Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети (зонален) и Четвърти (финален) етап от Ученически игри


1. Обява и процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2017/2018 година 

2. Писмо до кмет на район и директор на училище

3. Процедура

Списък с входящи номера на заявления на учители, които са определени със Заповед № СОА18-РД09-1228/1.11.2018 г. на кмета на Столична община за получаване на еднократна парична награда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ


Първи етап – Районни първенства


Класиране – Първо място по вид спорт, възрастова група и пол за 24 районни администрации

„Ученически игри“ 2018/2019 г. – състезания по тенис на маса
„Ученически игри“ 2018/2019 г. – официално класиране

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Втори етап – Областни състезания

Класиране по вид спорт, възрастова група и пол от шестте групи


Информация за групи от Втори (областен) етап и главни ръководители по групи

ВАЖНО: График на състезанията за 6-те групи за спорт ФУТБОЛ – 2019 г.

ПЪРВА група – График на състезанията по волейбол и баскетбол

ВТОРА група – График на състезанията за спорт волейбол, баскетбол и тенис на маса

ЧЕТВЪРТА група – График на състезанията за спорт баскетбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон

ПЕТА група – График на състезанията за спорт баскетбол, волейбол, хандбал, шахмат, бадминтон, тенис на маса

ШЕСТА група – График на състезанията за спорт баскетбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон, хандбал

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трети (зонален) етап – Градски първенства по вид спорт за град София

Официално класиране за възрастова група 11-12 клас за следните видове спорт: баскетбол, волейбол, хандбал и футбол

График на състезанията по хандбал за възрастова група 5-7 и 8-10 клас

График на състезанията по волейбол за възрастова група 5-7 и 8-10 клас / момичета, момчета, юноши и девойки/

 График на състезанията по футбол за възрастова група 5-7 и 8-10 клас

График на състезанията по баскетбол за възрастова група 5-7 и 8-10 клас /момичета и девойки/

График на състезанията по баскетбол за възрастова група 5-7 клас и 8-10 клас /момчета и юноши/

График на състезанията спорт  Шахмат за възрастови групи 5-7 и 8-10 клас

График на състезанията по Футбол за възрастова група - 11-12 клас юноши

 

Техническа конференция за спорт Тенис на маса - възрастови групи 5-7 клас и 8-10 клас

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за възрастови групи 5-7 клас /момичета и момчета/ и 8-10 клас /юноши и девойки/- спорт ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ и ФУТБОЛ - 23.04.2019 г.

График на състезанията по БАДМИНТОН за възрастови групи 5-7 клас /момичета и момчета и 8-10 клас /юноши и девойки/

Техническа конференция за спорт ФУТБОЛ,  възрастова група 11-12 клас - 17.04.2019 г.

Информация за ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ЛЕКА АТЛЕТИКА – 25 март (вторник) 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за възрастова група 11. – 12. клас – спорт: баскетбол, волейбол и хандбал" – 15 април (понеделник) 2019 г.

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърти (финален) етап – Републикански първенства по вид спорт, възрастова група и по

Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 5-7 клас - градове - домакини и контакти

Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 8-10 клас - градове - домакини и контакти

Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 11-12 клас - градове - домакини и контакти

Градове домакини за провеждане на състезанията от IV - Финален етап на Ученически игри 2018/2019 г.