Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация спорт за учащи сe. Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ

 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ

 

Приложения:

БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ


Бланка – Заявка за участие в УИ ( Индивидуална и обобщена) ( DOC)
Бланка – Предварителен график за провеждане на състезанията по вид спорт ( DOC)
Бланка – Официалаен протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Справка отчет (статистически данни за брой участници) (XLS)
Бланка – Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Програма на състезанието с резултати (Приложение 1 към "Финансова справка") (DOC)
Бланка – Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение 2 към "Финансова справка") (DOC)
Бланка – Финансова справка за направени разходи (DOC)
Бланка – Документ за предсъстезателен медицински преглед (DOC)

Бланка – Докладна записка за командироване на отбор, участник в IV финален етап на Ученическите игри, републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)

Бланка – Формуляр за финансов отчет (DOC)

Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети /зонален/ и Четвърти /финален/ етап от Ученически игри


1. Обява и процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2017/2018 година. 

2. Писмо до кмет на район и директор на училище

3. Процедура

Списък с входящи номера на заявления на учители, които са определени със Заповед № СОА18-РД09-1228/1.11.2018 г. на кмета на Столична община за получаване на еднократна парична награда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ


Първи етап – Районни първенства


Класиране – Първо място по вид спорт, възрастова група и пол за 24 районни администрации

„Ученически игри“ 2018/2019 г. – състезания по тенис на маса
„Ученически игри“ 2018/2019 г. – официално класиране

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Втори етап – Областни състезания


- Покана за участие в техническа конференция

- Информация за групи от Втори (областен) етап и главни ръководители по групи

1. ПЪРВА ГРУПА - График на състезанията по вид спорт, възрастова група и пол
2. ВТОРА ГРУПА - График на състезанията по вид спорт, възрастова група и пол
3. ТРЕТА ГРУПА - График на състезанията по вид спорт, възрастова група и пол
4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА - График на състезанията по вид спорт, възрастова група и пол
5. ПЕТА ГРУПА -График на състезанията по вид спорт, възрастова група и пол
6. ШЕСТА ГРУПА - График на състезанията по вид спорт, възрастова група и пол
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трети (зонален) етап – Градски първенства по вид спорт за град София


– Покана за участие в Техническа конференция за възрастова група 11. – 12. клас
Важно съобщение: Покана за участие в Техническа конференция за спорт ЛЕКА АТЛЕТИКА – 16 април 2018 г.

  1. Покана за участие в Техническа конференция за възрастова група 5. – 7. клас и 8. – 10. клас – 8 май 2018 г.
  2. График на състезанията по вид спорт – Трети (зонален) етап на Ученически игри – Градски първенства по вид спорт – дати и място на провеждане
  3. Официално класиране в Трети (зонален) етап на Ученически игри за учебната 2017/2018 г.-Градско първенство за гр.София
  4. Индивидуално класиране в спорт Лека атлетика

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърти (финален) етап  – Републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол 

 

5-7 клас-Информация за провеждане на Републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол

8-10 клас-Информация за провеждане на Републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол

11–12 клас-Информация за провеждане на Републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол

Класиране за възрастова група 5-7 клас

Класиране за възрастова група 8-10клас

Класиране за възрастова група 11-12 клас