Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация спорт за учащи сe. Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ

 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ

 

Приложения:

БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ


Бланка – Заявка за участие в УИ ( Индивидуална и обобщена) ( DOC)
Бланка – Предварителен график за провеждане на състезанията по вид спорт ( DOC)
Бланка – Официалаен протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Справка отчет (статистически данни за брой участници) (XLS)
Бланка – Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Програма на състезанието с резултати (Приложение 1 към "Финансова справка") (DOC)
Бланка – Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение 2 към "Финансова справка") (DOC)
Бланка – Финансова справка за направени разходи (DOC)
Бланка – Документ за предсъстезателен медицински преглед (DOC)
Бланка – Докладна записка за командироване на отбор, участник в IV финален етап на Ученическите игри, републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
Бланка – Формуляр за финансов отчет (DOC)
 

Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети (зонален) и Четвърти (финален) етап от Ученически игри


1. Обява и процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2017/2018 година 

2. Писмо до кмет на район и директор на училище

3. Процедура

Списък с входящи номера на заявления на учители, които са определени със Заповед № СОА18-РД09-1228/1.11.2018 г. на кмета на Столична община за получаване на еднократна парична награда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ


Първи етап – Районни първенства


Класиране – Първо място по вид спорт, възрастова група и пол за 24 районни администрации

„Ученически игри“ 2018/2019 г. – състезания по тенис на маса
„Ученически игри“ 2018/2019 г. – официално класиране

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Втори етап – Областни състезания

Класиране по вид спорт, възрастова група и пол от шестте групи


Информация за групи от Втори (областен) етап и главни ръководители по групи

ВАЖНО: График на състезанията за 6-те групи за спорт ФУТБОЛ – 2019 г.
ПЪРВА група – График на състезанията по волейбол и баскетбол
ВТОРА група – График на състезанията за спорт волейбол, баскетбол и тенис на маса
ЧЕТВЪРТА група – График на състезанията за спорт баскетбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон
ПЕТА група – График на състезанията за спорт баскетбол, волейбол, хандбал, шахмат, бадминтон, тенис на маса
ШЕСТА група – График на състезанията за спорт баскетбол, волейбол, тенис на маса, шахмат, бадминтон, хандбал

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трети (зонален) етап – Градски първенства по вид спорт за град София


1. Официално класиране за възрастова група 11 – 12 клас – спортове: Баскетбол, Волейбол, Хандбал и Футбол

2. Официално класиране за възрастови групи 5 – 7 и 8 – 10 клас – спорт Баскетбол

3. Официално класиране за възрастови групи 5 – 7 и 8 – 10 клас – спорт Хандбал

4. Официално класиране – спорт Волейбол

5. Официално класиране – спорт Футбол

6. Официално класиране – спорт Тенис на маса

7. Официално класиране – спорт Бадминтон

8. Официално класиране – спорт Шахмат

9. Официално класиране – спорт Лека атлетика

10. Официално класиране индивидуално по дисциплини и възрастови групи )– спорт Лека атлетика


График на състезанията по Хандбал за възрастова група 5 – 7 и 8 – 10 клас
График на състезанията по Волейбол за възрастова група 5 – 7 и 8 – 10 клас (момичета, момчета, юноши и девойки)
График на състезанията по Футбол за възрастова група 5 – 7 и 8 – 10 клас
График на състезанията по Баскетбол за възрастова група 5 – 7 и 8 – 10 клас (момичета и девойки)
График на състезанията по Баскетбол за възрастова група 5 – 7 и 8 – 10 клас (момчета и юноши)
График на състезанията по Шахмат за възрастови групи 5 – 7 и 8 – 10 клас
График на състезанията по Футбол за възрастова група 11 – 12 клас (юноши)
График на състезанията по Бадминтон за възрастови групи 5 – 7 клас (момичета и момчета) и 8 – 10 клас (юноши и девойки)
График на състезанията по Футбол, Баскетбол, Волейбол и Хандбал за възрастова група 11 –12 клас (юноши и девойки)


ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ФУТБОЛ за възрастови групи 5 – 7 клас и 8 – 10 клас
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ТЕНИС НА МАСА – възрастови групи 5 – 7 клас и 8 – 10 клас
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за възрастови групи 5 – 7 клас (момичета и момчета) и 8 – 10 клас (юноши и девойки) – спорт ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ и ФУТБОЛ – 23.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ФУТБОЛ,  възрастова група 11 – 12 клас – 17.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ЛЕКА АТЛЕТИКА – 25 март (вторник) 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за възрастова група 11 – 12 клас – спорт: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И ХАНДБАЛ – 15 април (понеделник) 2019 г.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърти (финален) етап – Републикански първенства по вид спорт и възрастова група
 

1. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 5 – 7 клас

2. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 8 – 10 клас

3. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 11 – 12 клас
 

Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 5 – 7 клас – градове домакини и контакти
Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 8 – 10 клас – градове домакини и контакти
Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 11 – 12 клас – градове домакини и контакти
Градове домакини за провеждане на състезанията от IV – Финален етап на Ученически игри 2018/2019 г.