Конкурс за младежка инициатива на младите хора "Младежки свят"
Проектините идеи за участие в конкурса ще се приемат до 20 февруари 2020 г. (внесени официално на ул. „Московска” № 33, Столична община, до Заместник-кмета на СО – д-р Тодор Чобанов) ...

Младежка инициатива – "Нашият училищен спортен празник"
Предложенията в конкурса за спортни иноватори ще се приемат до 20 февруари 2020 г. (внесени официално на ул. „Московска” № 33, Столична община, до ЗАМ.-КМЕТА на СО – доц. д-р Тодор Чобанов) ...

„Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned)
Проект Stay Tuned насърчава развитието на европейски мрежи за сътрудничество при осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище ...

Младежки дейности
Разработеният план-програма за младежки дейности цели създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане у тях на активна гражданска позиция и включване в процеса на вземане на решения. ...