Младежка инициатива – "Нашият училищен спортен празник"
Проектните идеи за участие в конкурса ще се приемат до 19 февруари 2019 г. ...

Конкурс „Младежки свят и доброволчество“ (2019 година)
Добри младежки практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решения могат да се внасят до 19 февруари 2019 г. в Столична община ...

Проект по „Еразъм +“: „Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“
Чрез включването на 100 ученици и 20 преподаватели от България, Дания и Италия бе осъществен обмен на знания и езикови умения ...

Проект REFRESH за Европейска нощ на учените 2018 – 2019 г.
Краен срок за участие – 20 септември 2018 г. ...

„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“
25.04. (сряда) 2018 година – „Ден на красотата и надеждата“ ...

„Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned)
Проект Stay Tuned насърчава развитието на европейски мрежи за сътрудничество при осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище ...