Проект:VODORASLO2


Направление: „Екология и градска среда“

Ментори: арх. Любо Георгиев и арх. Елица Панайотова

Автори: Денис Иванов, Моника Димитрова, Петя Димитрова, Ванеса Иванова

 

100 биореактора пречистват въздуха в класните стаи на столични училища. Биореакторите с микроводорасли, създадени в рамките на проекта се превърнаха в локално решение, подобряващо качеството на въздуха в затворените помещения. Авторите на идеята си поставят амбициозната цел за масова употреба на продукта за пречистване на въздуха и създаване на пакет „Направи си сам“ с необходими компоненти и инструкции за сглобяването му. Инициативата безвъзмездно предостави биореактори в 25 столични училища, а младежите споделиха какви са компонентите и демонстрираха как се сглобява биореактор по време на официалното представяне на проекта в Софийската лаборатория за иновации/Sofia Lab на 25 септември 2021.


Как работи биореакторът?

Чрез фотосинтеза. Въздухът, съдържащ въглероден диоксид, азотен оксид и серен диоксид бива пречистен чрез размножаването на водораслите, докато са огрени от слънчева светлина, а постоянната циркулация на водата в устройството пречи на утаяването. Културата от спирулина, използва мръсния въздух, като хранителен стимулант, генерирайки кислород и биомаса, която се използва за наторяване на растения.