Проект: „NICKNAME: В@ЗОВ“


Направление: „Изкуство, култура, образование и наука“

Ментори: Светлана Ломева и Любов Костова

Автори: Яна Трайкова, Люба Попова, Емануела Славейкова, Татяна Хаджииванова и София Иванова

 

Основна цел на проекта „NICKNAME: В@ЗОВ“ бе да преобърне нагласите на младежите в столицата като “проговори” на техния език и представи Патриарха на българската литература в една непозната светлина – като визионер и автор на първия фентъзи разказ в българската литература.

В рамките на проекта се проведоха:

  • Работилница за креативно рециклиране (upcycling), с продукти, пресъздаващи елементи от разказа “Последният ден на XX век”


  • Работилница по креативно писане с произведения в нов формат, с поглед в бъдещето, но вдъхновени от миналото, на тема: “Ако аз бях на мястото на Вазов, как бих написал този разказ” и “Последният ден на XXI век”;
  • Конкурс за визуални проекти на тема: “Последният ден на XXI век – реален или фантастичен?”, с категории:  фотография; видео до 1 мин.; графичен дизайн;
  • Литературен конкурс с възрастови групи: 8 г. – 15 г.; 16 г. – 25 г.; 26 г.+  с необичайни категории, като Twitter поезия (ограничение до 140 символа), Разказ в 10 изречения, Хайку (три реда, съдържащи съответно 5-7-5 срички).

На 22 септември 2021 г., по повод 100-годишнината от смъртта на Вазов, се състоя интерактивна изложба. В откритото пространство на Табако Гардън бяха представени литературните и визуални произведения, създадени в рамките на двата конкурса, част от проекта.  След тяхното публично представяне творбите бяха затворени в сандък („капсула на времето“) и предоставени за съхранение на Регионалния исторически музей – София.  Произведенията ще бъдат запазени и отворени в последния ден на XXI век.