ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2021 година

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ:  


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (документи, указания, отчетни формуляри):


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2020 година

 

РЕШЕНИЕ № 105 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на Столичен общински съвет

за обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2020 година

Приложение към Решение № 105 на СОС


РЕШЕНИЕ № 133 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет

за приемане на промени в обявените сесии за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2020 година, във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение

Приложение № 2 към Решение № 133 на СОС


РЕШЕНИЕ № 236 по Протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичен общински съвет

за одобряване за финансиране на 81 (осемдесет и един) проекта на спортни клубове по Програма за развитие на детско-юношеския спорт

Приложение № 1 към Решение № 236 на СОС


РЕШЕНИЕ № 19 по Протокол № 1 от 14.01.2021 г. на Столичен общински съвет

за приемане на Отчет на Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 година

Приложение № 1 към Решение № 19 на СОС

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2019 година

 

РЕШЕНИЕ № 17 по Протокол № 6 от 23.01.2020 г. на Столичен общински съвет

за приемане на Отчет за реализирани дейности по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 година

Приложение № 1 към Решение № 17 на СОС