ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ


Информация за възможности за предоставяне на спортни занимания със свободен достъп за деца, ученици, младежи и студенти

МОНИТОРИНГОВ ГРАФИК

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИ по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 г. съгласно Решение № 105 от 12.03.2020 г., Решение № 133/16.04.2020 г. и Решение № 236/11.06.2020 г. на СОС


1. ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ ЗА 2020 ГОДИНА:

 1. Обява за кандидатстване
 2. Процедура при обявяване на сесия по Програма за развитие на детско-юношеския спорт
 3. Правила на Програмата за развитие на детско-юношеския спорт
 4. Заявление по образец към формуляр за кандидатстване
 5. Формуляр за кандидатстване
 6. Формуляр за Административна проверка
 7. Показатели за съответствие
 8. Указания за изисквания за съпътстващи документи
 9. Декларация за конфликт на интереси

2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:

 1. Бланка – заявление за промяна в дейности и финансов план
 2. Бланка – График за мониторинг – Таблица
 3. График на мониторинг на дейности – Индивидуални видове спорт
 4. График на мониторинг на дейности – Колективни видове спорт
 5. Формуляр за финансов и съдържателен отчет
 6. Заявление за финансов и съдържателен отчет

3. ОТЧЕТИ

 1. Решение № 17 на СОС от 30.01.2020 г.
 2. Приложение 1 към Решение № 17 на СОС – Отчет на Програмата за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 г.