Проект REFRESH за Европейска нощ на учените 2018 – 2019 г.
Краен срок за участие – 20 септември 2018 г. ...

Научно-практическа конференция: «Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции»
Предстоящият форум ще се проведе през м. октомври 2018 г. в АУЛА на СУ «Св. Климент Охридски» ...

Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г.
Столичната община обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г." ...

Номинации на ученици от 1. до 12. клас, завоювали призови места в спорта през 2017 година
Постиженията трябва да са регистрирани през 01.01.2017 – 31.12.2017 г. в олимпийски видове спорт (летни и зимни, съгласно решение на сесия на МОК) ...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г.
Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти ...

Програма за ремонт на спортна инфраструктура
Решение № 123 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет за утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година ...

Приключили програми и проекти

Стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас

Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта

Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения

Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по  приоритетни области и теми 1. Обява за кандидатстване 2. Насоки за кандидатстване 2017 3. Формуляр за кандидатстване 4. Приложение –  Заявление – образец 5. Процедура

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г.

Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти