СЪОБЩЕНИЕ


Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства:

 • Район „Възраждане“; Район „Изгрев“; Район „Искър“; Район „Оборище“; Район „Средец“; Район „Илинден“; Район „Студентски“; Район „Триадица“. За повече информация ТУК.
 • Район „Красно село”. За повече информация ТУК.
 • Район „Люлин”. За повече информация ТУК.
 • Район „Банкя”. За повече информация ТУК.
 • Район „Витоша”. За повече информация ТУК.
 • Район „Панчарево“ – Бистрица, Пасарел и Кокаляне. За повече информация ТУК.
 • Район „Лозенец”. За повече информация ТУК.
 • Район „Младост”. За повече информация ТУК.
 • Район „Връбница”. За повече информация ТУК.
 • Район „Панчарево” – Железница, Плана, Панчарево, Лозен и Герман. За повече информация ТУК.
 • Район „Надежда”. За повече информация ТУК.
 • Район „Подуяне”. За повече информация ТУК.
 • Район „Слатина”. За повече информация ТУК.
 • Район „Овча купел”. За повече информация ТУК.
 • Район „Нови Искър”. За повече информация ТУК.
 • Район „Красна поляна”. За повече информация ТУК.
 • Район „Сердика”. За повече информация ТУК.
 • Район „Кремиковци”. За повече информация ТУК.


* Графикът за подписване на договорите за отделните райони се изготвя и публикува поетапно


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

В Т О Р А  П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Столична община обявява възобновяването на приема на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация. Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

Документи за кандидатстване, условия за участие, допустими алтернативи за отопление:

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за кандидатстване на юридически лица:

 #МислиЧисто

 

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България


 

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

 

Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”
Бенефициент: Столична община
Наименование: Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 
Регистрационен № на процедурата: BG16M10P002-5.003
Обща стойност на проекта:
Кохезионен фонд:
Национално съфинансиране:
44 307 919,73 лв.
37 661 731,78 лв.
  6 646 187,95 лв.
Място на изпълнение на проекта: Територия на Столична община
Продължителност: 54 месеца

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България

НОВИНИ
Заглавие Дата на публикуване
Стартира серия от изнесени информационни срещи по проекта за замяна на стари печки 03.08.2020
Пресконференция по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 18.06.2020
От 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за гражданите в районните администрации по График, част от разяснителната кампания в рамките на проектa 10.06.2020
Покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 19.05.2020
Съобщение за преустановяване на посещенията в домакинствата на лицата, подали предварителни образци за намерение за подмяна на старите им отоплителни устройства на твърдо гориво 19.03.2020
От 5 март технически лица започват посещения на предварително заявилите желания за подмяна на старите печки 05.03.2020
Столична община стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 04.04.2019