Визия и стратегия

Image
В последните години, значението на екологичните усилия постепенно се налага като абсолютен приоритет за всички направления на Столична община и днес стратегическите документи, свързани с развитието на град София, включват и изпълнение на конкретни мерки, които да гарантират устойчиво развитие на околната среда, в това число управление на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване зелената истема на града и др.

Актуални кампании

Image
През 2017 година отбелязваме 135 години парк "Княз-Борисова градина". Днес паркът е най-големият и най предпочитан парк в центъра на Столицата.