Заключителна конференция по проекта, 04.12.2023 г.

Прессъобщение – покана до медиите

Столична община организира заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Столична община организира Заключителна пресконференция по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р България.

В рамките на събитието ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнати резултати в реализацията на проекта, както и приносът на ЕС.

Пресконференцията ще се състои на 04.12.2023 г. от 10:00 ч., хотел Eurostars Sofia City, с адрес: ул. „Стара планина“ № 6, гр. София.

По проекта са подменени отоплителните устройства на 7 056 домакинства и са монтирани общо 19 041 броя уреди, разпределени по видове, както следва:

  • климатици – 9 523 бр.;
  • отоплителни устройства на пелети – 3 214 бр.;
  • отоплителни устройства на газ – 301 бр.;
  • радиатори – 6 003 броя.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 44 307 919,73 лв., от които 37 661 731,77 лв. европейско и 6 646 187, 96 лв. национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта продължава до края на тази година.

01.12.2023