Графици за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на новите отоплителни устройства

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВАЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ:

  1. За райони: " Банкя", "Витоша", "Връбница", "Изгрев", "Красна поляна", "Красно село", "Кремиковци", "Младост",  "Надежда", "Нови Искър", "Оборище", "Овча купел", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика" и "Слатина". Приложен ГРАФИК, актуален към 26.10.2021 г. ТУК.
  2. За райони: "Връбница", "Нови Искър". Приложен ГРАФИК, актуален към 18.10.2021 г. ТУК.
  3. За райони: „Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски" и "Триадица“. Приложен ГРАФИК, актуален към 13.01.2022 г. ТУК.
  4. За район: "Панчарево". Приложен ГРАФИК, актуален към 23.09.2021 г. ТУК.


ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ:

  1. За район: "Банкя". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.
  2. За райони: "Витоша", "Лозенец", "Младост", "Триадица". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.
  3. За райони: "Панчарево" и "Студентски". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.
  4. За райони: "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Нови Искър", "Овча купел", "Подуяне", "Сердика". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.

Уведомяваме Ви, че демонтажът на старите отоплителни устройства ще се осъществява по график, непосредствено преди монтажа на новите отоплителни устройства от изпълнител „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД, с който Столична община има сключен договор с предмет: „Демонтаж и предаване за последващо третиране на заменяните отоплителни устройства на дърва и въглища“. 

* Графиците за останалите кандидати по обявените списъци (за първите 7 договора) ще бъдат публикувани периодично.

20.10.2021