СЪОБЩЕНИЕ


Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства:

 • Район „Възраждане“; Район „Изгрев“; Район „Искър“; Район „Оборище“; Район „Средец“; Район „Илинден“; Район „Студентски“; Район „Триадица“. За повече информация ТУК.
 • Район „Красно село”. За повече информация ТУК.
 • Район „Люлин”. За повече информация ТУК.
 • Район „Банкя”. За повече информация ТУК.
 • Район „Витоша”. За повече информация ТУК.
 • Район „Панчарево“ – Бистрица, Пасарел и Кокаляне. За повече информация ТУК.
 • Район „Лозенец”. За повече информация ТУК.
 • Район „Младост”. За повече информация ТУК.
 • Район „Връбница”. За повече информация ТУК.
 • Район „Панчарево” – Железница, Плана, Панчарево, Лозен и Герман. За повече информация ТУК.
 • Район „Надежда”. За повече информация ТУК.
 • Район „Подуяне”. За повече информация ТУК.
 • Район „Слатина”. За повече информация ТУК.
 • Район „Овча купел”. За повече информация ТУК.
 • Район „Нови Искър”. За повече информация ТУК.
 • Район „Красна поляна”. За повече информация ТУК.
 • Район „Сердика”. За повече информация ТУК.
 • Район „Кремиковци”. За повече информация ТУК.


* Графикът за подписване на договорите за отделните райони се изготвя и публикува поетапно


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

В Т О Р А  П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Столична община обявява възобновяването на приема на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация. Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

Документи за кандидатстване, условия за участие, допустими алтернативи за отопление:

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за кандидатстване на юридически лица:

 #МислиЧисто

 

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България


 

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

 

Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”
Бенефициент: Столична община
Наименование: Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 
Регистрационен № на процедурата: BG16M10P002-5.003
Обща стойност на проекта:
Кохезионен фонд:
Национално съфинансиране:
44 307 919,73 лв.
37 661 731,78 лв.
  6 646 187,95 лв.
Място на изпълнение на проекта: Територия на Столична община
Продължителност: 54 месеца

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България

НОВИНИ
Заглавие Дата на публикуване
Столична община проведе открита процедура за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства 29.06.2021
Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства 24.03.2021
Възползвайте се от възможността да замените старите си печки за нови екологични отоплителни уреди! 16.03.2021
Столична община обяви втората покана за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства 13.01.2021
Столична община обяви процедурата за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства 13.01.2021
Удължава се срокът за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати 02.11.2020
Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна екопечка 08.10.2020
Столична община сменя безплатно старите печки на 5000 софиянци 21.09.2020
Удължава се крайният срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки 20.08.2020
Експерти, технически лица на Столична община, започнаха посещения с цел консултация в помощ на домакинствата 03.08.2020