АРХИВ – ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ

 

 

АРХИВ – БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

 

 • Бланка – Протокол от проведена Техническа конференция (DOC)
 • Бланка – Индивидуална заявка за участие или отказ от участие от училище (вид спорт, възрастова група и пол) Приложение № 6 към Правилата (DOC)
 • Бланка – Обобщена Заявка за участие от училище (DOC)
 • Бланка – Обобщена Заявка за участие от районна администрация (DOC)
 • Бланка – Предварителен график за провеждане на състезанията по вид спорт (DOC)
 • Бланка – Официален протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
 • Бланка – Справка отчет (статистически данни за брой участници) (XLS)
 • Бланка – Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
 • Бланка – Програма на състезанието с резултати (Приложение № 1 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение № 2 към "Финансова справка") (DOC)
 • Бланка – Финансова справка за направените разходи при организиране и провеждане на Ученически игри (DOC)
 • Бланка – Формуляр за финансов отчет (DOC)
 • Бланка – Списък на отбора по вид спорт, възрастова група и пол за участие в Ученически игри (Приложение № 5) (DOC)
 • Бланка – Образец на електронно писмо от Кмет на район до заместник-кмет на СО – Финансова справка (DOC)
АРХИВ – Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели
в Трети (зонален) и Четвърти (финален) етап от Ученически игри
 1. Обява и процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2018/2019 година 
 2. Писмо до Кмет на район и директор на училище
 3. Процедура
 4. Информация за одобрени за връчване на Еднократна парична награда учители

Финансовите награди ще се изплащат всеки работен ден от 11 до 29 ноември 2019 г. от 14:00 до 16:30 ч. в счетоводството на дирекция „Култура“, пл. "Славейков" № 4, ляв коридор, ет. 4, каб. 405.

Телефон за контакт: 0896 847 451, Надежда Герова, ст. експерт, дирекция ПИСТ.
 

АРХИВ – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ


Първи етап – Районни първенства


Класиране – Първо място по вид спорт, възрастова група и пол за 24 районни администрации –Ученически игри за учебната 2019/2020 година

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Втори етап – Областни състезания

Класиране по вид спорт, възрастова група и пол от шестте групи


Информация за групи от Втори (Областен) етап и главни ръководители по групи

ВАЖНО: График на състезанията за 6-те групи за спорт ФУТБОЛ – 2019 г.
ПЪРВА група – График на състезанията по Волейбол и Баскетбол
ВТОРА група – График на състезанията за спорт Волейбол, Баскетбол и Тенис на маса
ЧЕТВЪРТА група – График на състезанията за спорт Баскетбол, Волейбол, Тенис на маса, Шахмат, Бадминтон
ПЕТА група – График на състезанията за спорт Баскетбол, Волейбол, Хандбал, Шахмат, Бадминтон, Тенис на маса
ШЕСТА група – График на състезанията за спорт Баскетбол, Волейбол, Тенис на маса, Шахмат, Бадминтон, Хандбал

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трети (Зонален) етап – Градски първенства по вид спорт за град София


- Официално класиране в спорт БАСКЕТБОЛ
- Официално класиране в спорт ВОЛЕЙБОЛ
- Официално класиране в спорт ФУТБОЛ
- Официално класиране в спорт ХАНДБАЛ
- Официално класиране в спорт ТЕНИС на МАСА
- Официално класиране в спорт БАДМИНТОН
- Официално класиране в спорт ЛЕКА АТЛЕТИКА
- Официално класиране спорт ШАХМАТ
- Официално класиране – Индивидуално по дисциплини и възрастови групи в спорт Лека атлетика
 

График на състезанията по Хандбал за възрастова група 5. – 7. и 8. – 10. клас
График на състезанията по Волейбол за възрастова група 5. – 7. и 8. – 10. клас (момичета, момчета, юноши и девойки)
График на състезанията по Футбол за възрастова група 5. – 7. и 8. – 10. клас
График на състезанията по Баскетбол за възрастова група 5. – 7. и 8. – 10. клас (момичета и девойки)
График на състезанията по Баскетбол за възрастова група 5. – .7 и 8. – 10. клас (момчета и юноши)
График на състезанията по Шахмат за възрастови групи 5. – 7. и 8. – 10. клас
График на състезанията по Футбол за възрастова група 11. – 12. клас (юноши)
График на състезанията по Бадминтон за възрастови групи 5. – 7. клас (момичета и момчета) и 8. – 10. клас (юноши и девойки)
График на състезанията по Футбол, Баскетбол, Волейбол и Хандбал за възрастова група 11. – 12. клас (юноши и девойки)


ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ФУТБОЛ за възрастови групи 5. – 7. клас и 8. – 10. клас
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ТЕНИС НА МАСА – възрастови групи 5. – 7. клас и 8. – 10. клас
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за възрастови групи 5. – 7. клас (момичета и момчета) и 8. – 10. клас (юноши и девойки) – спорт ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ и ФУТБОЛ – 23.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ФУТБОЛ,  възрастова група 11. – 12. клас – 17.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за спорт ЛЕКА АТЛЕТИКА – 25 март (вторник) 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ за възрастова група 11. – 12. клас – спорт: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И ХАНДБАЛ – 15 април (понеделник) 2019 г.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърти (финален) етап – Републикански първенства по вид спорт и възрастова група
 

1. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 5. – 7. клас

2. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 8. – 10. клас

3. Официално класиране по вид спорт за възрастова група 11. – 12. клас
 

Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 5. – 7. клас – градове домакини и контакти
Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 8. – 10. клас – градове домакини и контакти
Информация за Финалните състезания от УИ за възрастова група 11. – 12. клас – градове домакини и контакти
Градове домакини за провеждане на състезанията от IV – Финален етап – на Ученически игри 2018/2019 г.