Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община;

По електронен път:

 • на ел. поща: e.ilieva@sofia.bg
 • на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 22.01.2018 г. до 05.02.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад вх. № СОА18-ВК66-486/19.01.2018 година от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, за отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29/23.02.2017 г. на СОС, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО и Проект на Решение, с което се приема нова Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
 • Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
 • Мотиви към Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
 • Предварителна оценка на въздействието на Проект за Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

 • Елка Илиева – главен експерт в дирекция „Образование”
 • Тел. за връзка 02/8468458
 • Ел. поща: e.ilieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:

 1. Становище на Пламена Димитрова (публикувано на 23.01.2018 г.)
 2. Становище на Александър Димитров (публикувано на 23.01.2018 г.)
 3. Становище на Лили Василева  (публикувано на 23.01.2018 г.)
 4. Становище на Вероника Динчева (публикувано на 23.01.2018 г.)
 5. Становище на Явор Иванов (публикувано на 24.01.2018 г.)
 6. Становище на Стела Фердинандова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 7. Становище на Мария Иванова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 8. Становище на Ивалина Салабашева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 9. Становище на Теодора Янакиева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 10. Становище на Аспарух Диков  (публикувано на 24.01.2018 г.)
 11. Становище на Владимир Чириков (публикувано на 24.01.2018 г.)
 12. Становище на Ирена Петрова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 13. Становище на Костадинка Тотева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 14. Становище на Елена Калинова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 15. Становище на Стела Недева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 16. Становище на В. Йоникова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 17. Становище на Мариета Спасова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 18. Становища на Петър Пеевски (публикувано на 24.01.2018 г.)
 19. Становище на Радослава Милчева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 20. Становище на Ани Василева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 21. Становище на Бойка Дочева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 22. Становище на Галина Минкова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 23. Становище на Владимир Чириков  (публикувано на 24.01.2018 г.)
 24. Становище на Даниела Кожухарова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 25. Становище на Диана Караньотова (публикувано на 24.01.2018 г.)
 26. Становище на Антония Андреева (публикувано на 24.01.2018 г.)
 27. Становище на Мая Рударска (публикувано на 24.01.2018 г.)
 28. Становище на Петър Пеевски (публикувано на 25.01.2018 г.)
 29. Становище на Детелина Тодорова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 30. Становище на Елена Георгиева (публикувано на 25.01.2018 г.)
 31. Становище на Силвия Върбанова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 32. Становище на М. Ангелова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 33. Становище на Славка Димитрова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 34. Становище на Антония Врачанска (публикувано на 25.01.2018 г.)
 35. Становище на Даниела Кожухарова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 36. Становище на Мария Паскова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 37. Становище на Иван Димитров (публикувано на 25.01.2018 г.)
 38. Становище на Цветелина Михайлова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 39. Становище на Роси Банкова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 40. Становище на Д. Димитров (публикувано на 25.01.2018 г.)
 41. Становище на Цветелина Николова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 42. Становище на Маринела Михайлова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 43. Становище на Елена Пенева (публикувано на 25.01.2018 г.)
 44. Становище на Поля Пангелова (публикувано на 25.01.2018 г.)
 45. Становище на Христина Русева (публикувано на 25.01.2018 г.)
 46. Становище на Румяна Достумска (публикувано на 26.01.2018 г.)
 47. Становище на Ивелина Пенева (публикувано на 26.01.2018 г.)
 48. Становище на Симеон Стоянов (публикувано на 26.01.2018 г.)
 49. Становище на Жоро Димитров (публикувано на 26.01.2018 г.)
 50. Становище на Стефан Николов (публикувано на 26.01.2018 г.)
 51. Становище на Юлия Дернева-Панчева (публикувано на 26.01.2018 г.)
 52. Становище на Николина Георгиева (публикувано на 26.01.2018 г.)
 53. Становище на Елица Христова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 54. Становище на Десислава Колева (публикувано на 26.01.2018 г.)
 55. Становище на Анна Димитрова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 56. Становище на Мария Димитрова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 57. Становище на Ива Михайлова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 58. Становище на Павел Боев (публикувано на 26.01.2018 г.)
 59. Становище на Борислава Величкова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 60. Становище на Петър Пеевски (публикувано на 26.01.2018 г.)
 61. Становище на Елена Маринова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 62. Становище на Маринела Михайлова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 63. Становище на Галя Панайотова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 64. Становище на Искра Михова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 65. Становище на Миряна Кирова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 66. Становище на Елена Георгиева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 67. Становище на Радостина Апостолова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 68. Становище на Елмира Павлова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 69. Становище на Павлина Матеева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 70. Становище на Даниела Миланова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 71. Становище на Борислав Благоев (публикувано на 29.01.2018 г.)
 72. Становище на Катя Спасова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 73. Становище на Ана Петрова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 74. Становище на Милена Цонева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 75. Становище на Татяна Йоркишева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 76. Становище на Плама Христова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 77. Становище на Ростислава Димитрова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 78. Становище на Невена Пиперкова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 79. Становище на Ирена Миланова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 80. Становище на Силвена Денева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 81. Становище на Весела Георгиева(публикувано на 29.01.2018 г.)
 82. Становище на Александър Цветанов (публикувано на 29.01.2018 г.)
 83. Становище на Георги Кудинев (публикувано на 29.01.2018 г.)
 84. Становище на Райна Батачка (публикувано на 29.01.2018 г.)
 85. Становище на Р. Димитров (публикувано на 29.01.2018 г.)
 86. Становище на Лилия Ралчева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 87. Становище на Валентина Тодорова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 88. Становище на Весела Проданова и Ивелина Чернева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 89. Становище на Петя Радева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 90. Становище на Майя Христова и Георги Цуцуманов (публикувано на 29.01.2018 г.)
 91. Становище на Ирена Георгиева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 92. Становище на Милена Чачова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 93. Становище на Мария Пеева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 94. Становище на Цветелина Топалска (публикувано на 29.01.2018 г.)
 95. Становище на Стелияна Христова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 96. Становище на Силвия Манолова (публикувано на 29.01.2018 г.)
 97. Становище на Пламен Иванов (публикувано на 30.01.2018 г.)
 98. Становище на Цветана Вълчева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 99. Становище на Васил Нитов (публикувано на 30.01.2018 г.)
 100. Становище на Десислава Николова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 101. Становище на Георги Христов (публикувано на 30.01.2018 г.)
 102. Становище на Любен Дрянков (публикувано на 30.01.2018 г.)
 103. Становище на Мая Бобева-Атанасова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 104. Становище на Зорница Генчева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 105. Становище на Силвия Трифонова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 106. Становище на Мартина Захариева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 107. Становище на Нели Сандева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 108. Становище на Биляна Янева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 109. Становище на Даниела Златева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 110. Становище на Росен Стоев (публикувано на 30.01.2018 г.)
 111. Становище на Надя Севова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 112. Становище на Жоро Димитров (публикувано на 30.01.2018 г.)
 113. Становище на Светлана Стефанова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 114. Становище на Ивайло Димитров (публикувано на 30.01.2018 г.)
 115. Становище на Ивалина Салабашева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 116. Становище на Зорница Каменова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 117. Становище на Людмила Пейкова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 118. Становище на Катерина Рачева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 119. Становище на Росица Георгиева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 120. Становище на Йордан Михайлов (публикувано на 30.01.2018 г.)
 121. Становище на Бисер Петров (публикувано на 30.01.2018 г.)
 122. Становище на Стела Спасова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 123. Становище на Елена Митева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 124. Становище на Цонка Кушлева (публикувано на 30.01.2018 г.)
 125. Становище на Северина Мицова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 126. Становище на Вероника Динчева (публикувано на 31.01.2018 г.)
 127. Становище на Анелия Недялкова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 128. Становище на Деница Райкова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 129. Становище на Радостин Филипов (публикувано на 31.01.2018 г.)
 130. Становище на Анастасия Пеева (публикувано на 31.01.2018 г.)
 131. Становище на Мартина Христова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 132. Становище на Цонка Кушлева (публикувано на 31.01.2018 г.)
 133. Становище на Александра (публикувано на 31.01.2018 г.)
 134. Становище на Татяна Томова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 135. Становище на Йоанна Пейчева (публикувано на 31.01.2018 г.)
 136. Становище на Павлина Иванова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 137. Становище на Д. Иванова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 138. Становище на Кръстина Иванова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 139. Становище на Николина Георгиева (публикувано на 01.02.2018 г.)
 140. Становище на Таня Първанова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 141. Становище на Явор Жаблянов (публикувано на 01.02.2018 г.)
 142. Становище на Петя Иванова-Димитрова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 143. Становище на К. Друмева (публикувано на 01.02.2018 г.)
 144. Становище на Ралица Петрова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 145. Становище на Любомир Терзиев (публикувано на 01.02.2018 г.)
 146. Становище на Станислав Иванов (публикувано на 01.02.2018 г.)
 147. Становище на Антония Нонева-Коричкова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 148. Становище на Цветелина Велчева (публикувано на 01.02.2018 г.)
 149. Становище на Надежда Пенева (публикувано на 01.02.2018 г.)
 150. Становище на Йонета Косева (публикувано на 01.02.2018 г.)
 151. Становище на Десислава Велева (публикувано на 01.02.2018 г.)
 152. Становище на Мая Младенова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 153. Становище на Николета Калиманова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 154. Становище на Елена Хаджимитова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 155. Становище на Силвия Здравкова (публикувано на 02.02.2018 г.)
 156. Становище на Сдружение "Защита на правата на хората с аутизъм в България" (публикувано на 02.02.2018 г.)
 157. Становище на Минка Петкова (публикувано на 02.02.2018 г.)
 158. Становище на Александра Пецас (публикувано на 02.02.2018 г.)
 159. Становище на Цветомир и Радостина Борисови (публикувано на 02.02.2018 г.)
 160. Становище на Станимира Ганева (публикувано на 02.02.2018 г.)
 161. Становище на Светла Цветкова (публикувано на 02.02.2018 г.)
 162. Становище на Ивелина Стефанова (публикувано на 02.02.2018 г.)
 163. Становище на Сия Алексиева (публикувано на 02.02.2018 г.)
 164. Становище на Ирена Данкова (публикувано на 02.02.2018 г.)
 165. Становище на Огнян Соколов (публикувано на 02.02.2018 г.)
 166. Становище на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" (публикувано на 02.02.2018 г.)
 167. Становище на Национална мрежа за децата (публикувано на 02.02.2018 г.)
 168. Становище на Асоциация РОДИТЕЛИ (публикувано на 02.02.2018 г.)
 169. Становище на Йорданка Данова (публикувано на 02.02.2018 г.)
 170. Становище на Йоанна Пейчева (публикувано на 02.02.2018 г.)
 171. Становище на Мина Константинова и Даниела Куманова (публикувано на 02.02.2018 г.)
 172. Становище на Анна Янева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 173. Становище на Р. Цветкова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 174. Становище на Ивайло Харалампиев (публикувано на 05.02.2018 г.)
 175. Становище на М. Ангелова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 176. Становище на Г. Касабов (публикувано на 05.02.2018 г.)
 177. Становище на Пенка Чолакова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 178. Становище на Светослав Любенов (публикувано на 05.02.2018 г.)
 179. Становище на Деница Андонова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 180. Становище на Ивана Йорданова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 181. Становище на Лиляна Пенева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 182. Становище на Анна Иванова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 183. Становище на Венета Василева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 184. Становище на Петър Делчев (публикувано на 05.02.2018 г.)
 185. Становище на Цветанка Райчева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 186. Становище на А. Донева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 187. Становище на Десислава Николова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 188. Становище на Росен Върбанов (публикувано на 05.02.2018 г.)
 189. Становище на Яна Николова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 190. Становище на Йоана Баталова-Гогова  (публикувано на 05.02.2018 г.)
 191. Становище на Златина Данчева и Георги Спиров (публикувано на 05.02.2018 г.)
 192. Становище на Цветелина Александрова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 193. Становище на Ваня Николова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 194. Становище на Наталия Вичева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 195. Становище на Мария Димитрова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 196. Становище на Галина Иванова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 197. Становище на Яна Николова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 198. Становище на Наталия Христова и Аглая Маврова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 199. Становище на Росен Николов (публикувано на 05.02.2018 г.)
 200. Становище на А. Донева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 201. Становище на Станислав Григоров (публикувано на 05.02.2018 г.)
 202. Становище на Ирена Банчева и Станислав Григоров (публикувано на 05.02.2018 г.)
 203. Становище на Елена Георгиева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 204. Становище на Крум Кирилов (публикувано на 05.02.2018 г.)
 205. Становище на Айлин Кьосе (публикувано на 05.02.2018 г.)
 206. Становище на Евгени Копчев (публикувано на 05.02.2018 г.)
 207. Становище на Милослава Тенева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 208. Становище на Александър Костадинов (публикувано на 05.02.2018 г.)
 209. Становище на Люба Занева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 210. Становище на Момчил Скордев (публикувано на 05.02.2018 г.)
 211. Становище на Милена Мирчева (публикувано на 05.02.2018 г.)
 212. Становище на Ирина Тамбукова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 213. Становище на Катерина Миланова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 214. Становище на Йоанна Балева-Железарска (публикувано на 05.02.2018 г.)
 215. Становище на Мадлен Хаджидимитрова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 216. Становище на Спас Тонов (публикувано на 05.02.2018 г.)
 217. Становище на Петя Гайдарска (публикувано на 05.02.2018 г.)
 218. Становище на Милен Панков (публикувано на 05.02.2018 г.)
 219. Становище на Иван Илиев (публикувано на 05.02.2018 г.)
 220. Становище на Аглика Калчинова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 221. Становище на Георги Георгиев (публикувано на 05.02.2018 г.)
 222. Становище на Р. Димитрова (публикувано на 06.02.2018 г.)
 223. Становище на Паолина Чолашка (публикувано на 06.02.2018 г.)
 224. Становище на Мария Ладовинска (публикувано на 06.02.2018 г.)
 225. Становище на В. Комшева (публикувано на 06.02.2018 г.)
 226. Становище на Роман Пара (публикувано на 06.02.2018 г.)
 227. Становище на Светослав Динов (вх. № СОА18-ГР94-592/02.02.2018 г.; публикувано на 06.02.2018 г.)
 228. Становище на Милена Хаджиева (вх. № СОА18-ГР94-594/02.02.2018 г.; публикувано на 06.02.2018 г.)
 229. Становище на Иван Хаджиев (вх. № СОА18-ГР94-595/02.02.2018 г.; публикувано на 06.02.2018 г.)

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община