ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Райна Княгиня"

14.11.2016

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Баба Тонка Обретенова"

14.11.2016

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребности от постоянни медицински грижи "Стефан Караджа"

14.11.2016

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания

03.02.2019

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Светлини"

26.08.2019

— 10 Items per Page
Showing 21 - 25 of 25 results.