Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Иван Вазов"


Адрес: ж.к. "Надежда 1", ул. "Жорж Дантон" № 54

Директор: Галина Малинова

Телефон: 0887 926 211

14.11.2016