Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Вълшебство"


Адрес: гр. София, ж.к. "Бъкстон", бул. "Цар Борис ІІІ" № 128

Директор: Антоанета Иванова

Телефони: 02 855 38 16; 02 855 39 16; 0885 30 76 84.

14.11.2016