Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Любен Каравелов"


Адрес: кв. "Модерно предградие", ул. "Методи Македонски" № 11

Директор: Магдалена Иванова

Телефон: 0898 244 931

14.11.2016