Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Детство"


Адрес: ул. "Охридско езеро" № 2

Директор: Аксиния Георгиева

Услугата се администрира от фондация "За нашите деца".

14.11.2016