Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Г. С. Раковски"


Адрес: кв. "Бенковски", ул. "Хоризонт" № 23

Директор: Ана Кръстанова

Телефон: 0878 939 017

14.11.2016