Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Св. Екатерина"


Адрес: кв. "Княжево", ул. "Княжевска" № 2

Директор: Данилия Кръстева

Телефон: 02 957 32 69

Услугата се администрира от фондация "Надежда за малките".

14.11.2016