Център за настаняване от семеен тип на деца и/или младежи с увреждания „Слънце”


Адрес: ж.к. "Слатина", кв. "Редута", ул. "Погледец" № 21

Директор: Галинка Йотова

Телефон: 0877 127 256

Услугата се администрира от: Сдружение "Дете и пространство".

14.11.2016