Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Васил Левски"


Адрес: ул. "Царева ливада" № 3

Директор: Светлана Славева

Телефон: 0877 303 397

14.11.2016