Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Паисий Хилендарски"


Адрес: ж.к. "Люлин 8", ул. "Крим" № 30 – 30а

Директор: Калин Петков

Телефон: 0886 018005

14.11.2016