Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Мечтатели"


Адрес: гр. София, кв. "Овча купел", ул. "Боряна" № 32, вх. Б, ет. 2 и 3, ап. 9, 10, 14, 15

Директор: Георги Киряков

Телефон: 02 955 54 46

Услугата се администрира от: Сдружение "SOS Детски селища – България".

14.11.2016