Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Алеко Константинов"


Адрес: ж.к. "Надежда-4", ул. "Братя Шкорпил" № 8 (срещу бл. 460)

Директор: Стоянка Иванова

Телефон: 0888 422 876

14.11.2016