Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Софроний Врачански"


Адрес: ж.к. "Люлин 8", ул. "Крим" № 26 – 28

Директор: Калин Петков

Телефон: 0886 018 005

14.11.2016