Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Светлини"


Адрес: ж.к. "Красно село", ул. "Церова гора" № 1

Директор: Лилия Иванова

Телефон: 0895 710 410

Капацитет: 6 лица

Услугата се администрира от Фондация "Агапедия България".

26.08.2019