Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Малката къща"


Адрес: гр. София, ж.к. "Слатина", кв. "Кръстова вада", ул. "Никола Крушкин – Чолака" № 7

Директор: Данилия Кръстева

Телефон: 02 862 69 24

Услугата се администрира от фондация "Надежда за малките".

14.11.2016