Отчет за 2020 г.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община

 

Публикувано на 26.02.2020
Отчет за 01.01. – 31.01.2020 г.
Публикувано на 11.05.2020
Отчет за 01.01. – 31.03.2020 г.
Публикувано на 18.06.2020
Отчет за 01.01. – 29.02.2020 г.
Публикувано на 18.06.2020
Отчет за 01.01. – 30.04.2020 г.
Публикувано на 26.06.2020
Отчет за 01.01. – 31.05.2020 г.
Публикувано на 13.08.2020
Отчет за 01.01. – 30.06.2020 г.
Публикувано на 04.09.2020
Отчет за 01.01. – 31.07.2020 г.
Публикувано на 01.10.2020
Отчет за 01.01. – 31.08.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 30.09.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 31.10.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 30.11.2020 г.
Публикувано на 17.03.2021
Отчет за 01.01. – 31.12.2020 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

 

Публикувано на 26.02.2020
01.01. – 31.01.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.01.2020 г. – РА
01.01. – 31.01.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.01.2020 г. – Чужди средства

Публикувано на 11.05.2020
01.01. – 31.03.2020  г. – КСФ
01.01. – 31.03.2020 г. – РА
01.01. – 31.03.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.03.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 18.06.2020
01.01. – 29.02.2020 г. – КСФ
01.01. – 29.02.2020 г. – РА
01.01. – 29.02.2020 г. – ДЕС
01.01. – 29.02.2020 г. – ДМП
01.01. – 29.02.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 18.06.2020
01.01. – 30.04.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.04.2020 г. – РА
01.01. – 30.04.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.04.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 26.06.2020
01.01. – 31.05.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.05.2020 г. – РА
01.01. – 31.05.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.05.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.05.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.08.2020
01.01. – 30.06.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.06.2020 г. – РА
01.01. – 30.06.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.06.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.06.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 04.09.2020
01.01. – 31.07.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.07.2020 г. – РА
01.01. – 31.07.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.07.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.07.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 01.10.2020
01.01. – 31.08.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.08.2020 г. – РА
01.01. – 31.08.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.08.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.08.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 30.09.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.09.2020 г. – РА
01.01. – 30.09.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.09.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 31.10.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.10.2020 г. – РА
01.01. – 31.10.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.10.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 30.11.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.11.2020 г. – РА
01.01. – 30.11.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.11.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 17.03.2021
01.01. – 31.12.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.12.2020 г. – РА
01.01. – 31.12.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.12.2020 г. – Чужди средства
Проектобюджет за 2020 г.
 

Публикувано на 09.01.2020 г.
 

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 16.01.2020 г. (четвъртък) от 18:00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2020 г.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2020 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 14.01.2020 г. включително.