Отчет за 2020 г.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община

 

Публикувано на 26.02.2020
Отчет за 01.01. – 31.01.2020 г.

 

   

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

 

Публикувано на 26.02.2020
01.01. – 31.01.2020 – КСФ
01.01. – 31.01.2020 – РА
01.01. – 31.01.2020 – ДЕС
01.01. – 31.01.2020 – ДМП
01.01. – 31.01.2020 – Чужди средства

     
Проектобюджет за 2020 г.
 

Публикувано на 09.01.2020 г.
 

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 16.01.2020 г. (четвъртък) от 18:00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2020 г.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2020 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 14.01.2020 г. включително.