Визия и стратегия

Image
В последните години значението на екологичните усилия постепенно се налага като абсолютен приоритет за всички направления на Столична община и днес стратегическите документи, свързани с развитието на град София, включват и изпълнение на конкретни мерки, които да гарантират устойчиво развитие на околната среда, в това число управление на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване зелената система на града и др.

Актуални кампании

Image
През 2018 г. Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе в периода 17-25 ноември. Столична община ще се включи с три акции: „Време е за детокс на офиса“ – с акцент върху разделното събиране на електрическо и електронно оборудване в офисите; „Време е за детокс“ – за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата; „Време е за детокс на гардероба“, чиято цел е разделното събиране на текстилни отпадъци от домакинствата.