БЮЛЕТИН
за радиационната обстановка в град София
(към 09:00 ч. на 22.10.2019 г.)

 

 

 

Радиационният фон е в норма
 
Бенковски 12 0,19 µSv/h
РСС Витоша 0,12 µSv/h
Панчарево 0,13 µSv/h
Кремиковци 0,15 µSv/h
Нови Искър 0,11 µSv/h
Банкя 0,13 µSv/h
     
До 0,36 µSv/h – нормално  
От 0,36 µSv/h – повишен радиационен фон  
Над 0,72 µSv/h  – над нормите  
     

µSv/h – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон.

 

ДАННИ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


ИНФОРМАЦИЯ
за метеорологичната обстановка в град София
(данните са предоставени от НИМХ)

 

Дата: $meteoday г.
Час: $meteohour:00 ч.
Температура на въздуха: $meteogradus°C
Прогноза: $meteocast

- НИМХ -