БЮЛЕТИН
за радиационната обстановка в град София
(към 16:00 ч. на 14.12.2018)

 

Радиационният фон е в норма
 
   
Бенковски 12

0.18 µSv/h

РСС Витоша 0.13 µSv/h
Панчарево 0.15 µSv/h
Кремиковци 0.14 µSv/h
Нови Искър 0.14 µSv/h
Банкя 0.11 µSv/h
     
До 0.36 µSv/h – нормално  
От 0.36 µSv/h – повишен радиационен фон  
Над 0.72 µSv/h  – над нормите  
     

µSv/h – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон.

 

ДАННИ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


ИНФОРМАЦИЯ
за метеорологичната обстановка в град София
(данните са предоставени от НИМХ при БАН)

 

Дата: $meteoday г.
Час: $meteohour:00 ч.
Температура на въздуха: $meteogradus°C
Прогноза: $meteocast

НИМХ - БАН