ПРОТОКОЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД


Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на Столична община - 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Нови Искър"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Овча купел"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Надежда"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Кремиковци"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Панчарево"- 2018 г.