В обхвата на дейностите на дирекция „Зелена система“ към направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община попадат детски площадки и детски съоръжения за игра на териториите на парковете и градините в столицата.

Общият брой на детските площадки в Столична община надвишава 1800, като в парковете и градините – около 120, а в междублоковите пространство на районните администрации – около 1700.

Всяка година от бюджета на Столична община се осигуряват средства на районните администрации за ремонти на паркови съоръжения и детски площадки. Плановете на отделните районни администрации могат да бъдат намерени в отделните официални сайтове.

Извън плановите дейности регулярно се извършва контрол на детските площадки и съоръжения в цялата Столична община и при необходимост се предприемат ремонти или премахване на опасни съоръжения. За сигнали, свързани с детските площадки, използвайте https://www.sofia.bg/signal.

През 2018 г.  дирекция „Зелена система“ продължава да ремонтира и възстановява детски площадки, като към момента са предвидени във:

Парк „Дружба“

Градина при ул. “Черковна“

Градина при Двореца на децата

Парк „Въртопо“

Северен парк

Западен парк

Градина в кв. “Княжево“ – колелото на тм. 5

Парк при ул. „Буземска“

Южен парк II

През 2018 – 2019 г. в паркове, градини и междублокови пространства се предвижда да се възстановят над 130 бр. детски площадки на обща стойност над 5 000 000 лв. със средства от СОСОПФ, по приоритети на районите.

ИЗГРАДЕНИ И/ИЛИ РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2017 Г.

ИЗГРАДЕНИ И/ИЛИ РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2016 Г.

 

ДОКУМЕНТИ ПО ТЕМАТА: