В обхвата на дейностите на дирекция „Зелена система“ към направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община попадат детски площадки и детски съоръжения за игра на териториите на парковете и градините в столицата.

Общият брой на детските площадки в Столична община надвишава 1800, като в парковете и градините – около 120, а в междублоковите пространство на районните администрации – около 1700.

Всяка година от бюджета на Столична община се осигуряват средства на районните администрации за ремонти на паркови съоръжения и детски площадки. Плановете на отделните районни администрации могат да бъдат намерени в отделните официални сайтове.

Извън плановите дейности регулярно се извършва контрол на детските площадки и съоръжения в цялата Столична община и при необходимост се предприемат ремонти или премахване на опасни съоръжения. За сигнали, свързани с детските площадки, използвайте https://call.sofia.bg/bg/Signal/Create.


През 2019 г. в паркове и градини се предвижда изграждане на детски площадки във:

  • Градина „Кюлуците“
  • Парк „Дружба“
  • Ремонт и възстановяване на парк „Владимир Заимов“
  • Градина при Двореца на децата
  • Северен парк
  • Западен парк
  • Южен парк II

През 2019 г. в междублокови пространства се предвижда да се възстановят над 120 детски площадки на обща стойност над 5 000 000 лв. със средства от СОСОПФ, по приоритети на районите.


ИЗГРАДЕНИ И/ИЛИ РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2018 Г.

ИЗГРАДЕНИ И/ИЛИ РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2017 Г.

ИЗГРАДЕНИ И/ИЛИ РЕМОНТИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРЕЗ 2016 Г.

 

ДОКУМЕНТИ ПО ТЕМАТА: