Общинско предприятие "Екоравновесие"

Адрес: София – 1202, бул. ''Кн. Мария-Луиза'' № 88, ет. 3
Директор: Вр.И.Д. Димитър Димитров
Телефон: 029314160     
Факс: 028310177            
Е-mail: office@ecoravnovesie.com
Web сайт: https://ecoravnovesie.sofia.bg/

Предмет и дейност на предприятието:

  • Стопанисване на общински приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община;
  • Залавяне, подслоняване, ветеринарно обслужване и други дейности, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет;
  • Събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж труповете на животни;
  • Създаване на организация по унищожаване на опасни биологични отпадъци от ветеринарномедицинските манипулации, извършвани в приютите, кастрационните центрове и клиники – общинска собственост.

! Ако искате да подадете сигнал към екипите на ОП „Екоравновесие“, свързан с безстопанствени кучета, може да го направите на:                   

тел.: 02 931 41 60; 02 931 41 64, както и на сайта на Предприятието в секцията „Подай сигнал”:  https://ecoravnovesie.sofia.bg/signal ​​​​​​

! Ако искате да се включите в кампанията по осиновяване на безстопанствени кучета от приютите на ОП „Екоравновесие“, повече информация, можете да намерите в сайта на Предприятието: https://ecoravnovesie.sofia.bg/dogs ​​​​​​